تأکید وزیر صحت عامه به ارائه خدمات معیاری در کشور

تأکید وزیر صحت عامه به ارائه خدمات معیاری در کشور

تأکید وزیر صحت عامه به ارائه خدمات معیاری در کشور

 

‏سرپرست وزارت صحت عامه کشور در دیدار با داکتر تاج الدین ” اویلا” مسوول صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، روی صحت طفل و مادر، تطبیق واکسین پولیو، ساخت مراکز صحی، تجهیز مرکز های صحی و ارائه خدمات به موقع و معیاری در کشور صحبت کردند.

 

‏در همین حال “اویلا” وعده همکاری برای حل مشکلات مراکز صحی را داد.