بحث علمی وزارت امور خارجه در مورد تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی

دوکتور محمد ذاکر جلالی در این بحث گفته است، در مقایسه با نشست‌های اول و دوم، در نشست سوم دوحه، در تعامل برگزارکنندگان و میزبانان این نشست‌ها، تغییر مثبت مشاهده می‌شود.

بحث علمی وزارت امور خارجه در مورد تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی

وزارت امور خارجه می‌گوید، مرکز مطالعات استراتیژیک این وزارت در مورد چگونگی تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی، بحث علمی کرده است.

به گفته این وزارت، در این تشست دوکتور محمد ذاکر جلالی، کارمندان اداره‌های مختلف و دیپلومات‌ها نیز حضور داشتند.

دوکتور محمد ذاکر جلالی در این بحث گفته است، در مقایسه با نشست‌های اول و دوم، در نشست سوم دوحه، در تعامل برگزارکنندگان و میزبانان این نشست‌ها، تغییر مثبت مشاهده می‌شود.

آقای جلالی افزوده، امارت اسلامی خواهان تعامل مثبت با جامعه جهانی است؛ اما این تعامل را به قیمت استقلال سیاسی، ارزش‌های دینی و ملی و حیثیت نظام و وطن نمی‌خواهد.