بازگشت یک جنرال حکومت پیشین به خانه اش در پنجشیر

در تازه ترین اقدام، جنرال رجب رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها در رژیم گذشته، به خانه اش در پنجشیر، برگشت.

بازگشت یک جنرال حکومت پیشین به خانه اش در پنجشیر

 

روند بازگشت مقامات حکومت پیشین، که باشنده ی اصلی پنجشیر اند، رو به افزایش است.

 

در تازه ترین اقدام، جنرال رجب رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها در رژیم گذشته، به خانه اش در پنجشیر، برگشت.

 

الحاج حافظ محمد آغا حکیم والی پنجشیر از جنرال محمد رجب در دفتر کارش استقبال کرد.

 

والی پنجشیر، در دیدار با این جنرال رژیم گذشته گفت که رهبر آمارت اسلامی افغانستان با اعلام عفو عمومی، همه دشمنی و کینه توزی ها را از میان برداشته و کوشش کرد تا همه اتباع و اقوام کشور زیر یک چتر نظام اسلامی بردار وار زندگی کنند.

 

حافظ حکیم تأکید کرد که امروز فصل جنگ گذشت برای همه‌ی ما و شما لازم است تا در آبادی و شکوفائی کشور خویش سهیم شویم.

 

والی پنجشیر ضمن خوشامدگویی جنرال محمد رجب، به وطنش «پنجشیر»، اطمینان داد که آزادانه در ولایت خویش بیاید- برود؛ هیچ مشکلی وجود ندارد؛ به شمول او تمام مسوولان محلی با او در سطوح مختلف، در رفع هر نوع مشکل همکار نزدیک خواهند بود.

جنرال محمد رجب دراین دیدار از گفته های والی پنجشیر، به خصوص پالیسی امارت اسلامی افغانستان ستایش کرده گفت که او با خانواده اش از زمان روی کارآمدن نظام امارت اسلامی افغانستان در کابل زندگی می کند و به هیچ کشوری نرفته است.

 

او تاکید کرده است که احسان خداوند متعال هیچ مشکلی ندارد و آزادانه در افغانستان زندگی می‌کنند.

 

این جنرال تصریح کرد که امروز در سراسر افغانستان امنیت و آسایش تامین است، هیچ زورگویی وجود ندارد اما برخی دسیسه گران است که برای منفعت شخصی شأن دست به پروپاگاند می‌زنند که این کار آنان به هیچ جای نخواهد رسید زیرا مردم افغانستان با پایه‌ گذاری نظام اسلامی سفید از سیاه فرق کرده‌اند.