ایجاد مشاغل و رشد اقتصادی با استخراج زغال سنگ بلخاب

به گفته‌ی مسئولان در این شرکت ملی، به تازگی ۲۱ صوف زغال سنگ در این حوزه (بلخاب) تثبیت شده است.

ایجاد مشاغل و رشد اقتصادی با استخراج زغال سنگ بلخاب

 

شرکت انکشاف ملی اعلام کرد که در آینده نزدیک زمینه کار برای بیش از هزار نفر در حوزه زغال‌سنگ بلخاب ولایت سرپل فراهم می‌شود.

 

به گفته‌ی مسئولان در این شرکت ملی، به تازگی ۲۱ صوف زغال سنگ در این حوزه (بلخاب) تثبیت شده است.

 

‏مسئولان این شرکت هم‌چنان می گویند که برای ساخت‌‌ و ساز جاده‌هایی که معدن‌های بلخاب را با هم وصل می‌کنند و هم‌چنان فراهم‌سازی سایر سهولت‌ها در این ولسوالی، دو میلیارد افغانی هزینه شده است.