ایجاد زمینه کار برای ۵۰۰ زن در ولایت پروان

با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان تلاش‌ها برای فراهم سازی زمینه کار و اشتغال برای زنان و دختران بصورت چشم گیری افزایش یافته است.

ایجاد زمینه کار برای ۵۰۰ زن در ولایت پروان

تلاش‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان در ولایت پروان ادامه دارد و در چارچوب این برنامه، ماشین‌های خیاطی و گلدوزی برای ۵۰۰ زن و دختر توزیع شد.

رئیس صنعت و تجارت در ولایت پروان می‌گوید استفاده از ماشین‌های خیاطی، زنان و دختران این ولایت را قادر می‌سازد تا اقتصاد خود را توسعه دهند.

با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان تلاش‌ها برای فراهم سازی زمینه کار و اشتغال برای زنان و دختران بصورت چشم گیری افزایش یافته است.