استرداد بیش از ۵۵ هزار جریب زمین غصب شده امارتی در کابل

این زمین‌ها شامل بیش از ۳۷ هزار جریب زمین شهرک ملاتره خیل بیش از ۲۶۰۰ جریب زمین ساحه تپه نادرخان ۵۵۵ جریب زمین تپه ده کیپک و هزاران جریب زمین دیگر در نقاط مختلف کابل می‌شود.

استرداد بیش از ۵۵ هزار جریب زمین غصب شده امارتی در کابل

 

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده از آغاز فعالیتش تا کنون بیش از ۵۵ هزار جریب زمین امارتی را در نقاط مختلف شهر و ولسوالی‌های کابل بعد از تثبیت و تشخیص از نزد غاصبان استرداد کرده و به اداره‌های مربوطه آن سپرده است.

 

این زمین‌ها شامل بیش از ۳۷ هزار جریب زمین شهرک ملاتره خیل بیش از ۲۶۰۰ جریب زمین ساحه تپه نادرخان ۵۵۵ جریب زمین تپه ده کیپک و هزاران جریب زمین دیگر در نقاط مختلف کابل می‌شود.

 

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده همچنین در حال بررسی شهرک‌ها در کابل و ولایات دیگر است و در صورت غصب زمین‌های امارتی در این شهرک‌ها آن را استرداد می‌کند.

 

از این جمله زمین‌های سه شهرک در نواحی هشتم و بیست و دوم شهر کابل شامل شهرک میرویس شهرک سید جمال الدین و شهرک خاخی بر اساس فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده امارتی شخصی تثبیت شده و از زمین‌های امارتی اطراف آن جدا شده است.

 

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ادعایی بالای این زمین‌ها ندارد و مالکان آن می‌توانند کار و امور ساختمانی در این شهرک‌ها را در مطابقت با پلان شهری و در هماهنگی با وزارت شهرسازی و اداره شاروالی کابل تنظیم کرده و به پیش ببرند.