از وقوع آتش سوزی در میان ده‌ها تانکر تیل در غزنی جلوگیری شد

در همین حال مسئولین محلی غزنی از راننده‌گان این وسایط خواسته تا در قسمت جلوگیری از آتش سوزی‌ها تدابیر لازم را اختیار کنند.

وزارت امور داخله خبر داده است، که در پی تلاش‌ تیم‌های آتش نشانی ولایت غزنی از حریق شدن ده‌ها تانکر مواد نفتی در غزنی جلوگیری شده است.

این وزارت گفته که این آتش سوزی ساعت دو شب گذشته در نتیجه بی توجهی راننده‌گان موترهای نفتی رخ داده و در پی اقدام به موقع تیم‌های آتش نشانی مهار شده است.

در همین حال مسئولین محلی غزنی از راننده‌گان این وسایط خواسته تا در قسمت جلوگیری از آتش سوزی‌ها تدابیر لازم را اختیار کنند.

همزمان با این تیم‌های آتش نشانی در ولایت بلخ نیز اموال یک خانه را از حریق شدن نجات داده اند.