از قاچاق بیش از پنج هزار کیلو مواد مختلف به کشور جلوگیری شد

این وزارت افزوده است، که افراد بازداشت شده در پیوند به این قاچاق به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.

از قاچاق بیش از پنج هزار کیلو مواد مختلف به کشور جلوگیری شد

 

‏وزارت مالیه خبر داده است، که تیم‌های سیار ریاست عمومی گمرکات در نقاط مختلف ولایت‌های فراه و کندهار ۵۲۳۲ کیلو گرام مواد خوراکی و غیر خوراکی قاچاق شده به کشور را کشف و ضبط کرده اند.

این وزارت افزوده است، که افراد بازداشت شده در پیوند به این قاچاق به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.

قابل یاد آوریست، که تیم‌های سیار وزارت مالیه به طور مداوم در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و به هیچکس اجازه صادر یا وارد کردن کالاها بطور قاچاق به کشور را نمی دهند.