آغاز کار ساخت ۶۵۰ خانه در هرات

کار ساخت ۶۵۰ خانه به اشتراک رئیس شورای علما ولایت هرات، قوماندان قل اردو در هرات، رییس مدرسه جهادیه و رییس اطلاعات و فرهنگ هرات در ولسوالی زنده جان برای زلزله زدگان آغاز شد. کار این خانه ها در ظرف ۴۵ روز تکمل خواهد شد.

کار ساخت ۶۵۰ خانه به اشتراک رئیس شورای علما ولایت هرات، قوماندان قل اردو در هرات، رییس مدرسه جهادیه و رییس اطلاعات و فرهنگ هرات در ولسوالی زنده جان برای زلزله زدگان آغاز شد. کار این خانه ها در ظرف ۴۵ روز تکمل خواهد شد.