آغاز کار ساخت و توسعه بخش اول سرک گل باغ

مسئولان شاروالی کابل خبر داده اند، که این سرک شامل ساخت آبرو‌ها، گلدان‌ها، پیاده روها خطوط بایسکیل رانی و نصب چراغ‌های تنویری است که در مدت یک سال بصورت معیاری ساخته خواهد شد.

آغاز کار ساخت و توسعه بخش اول سرک گل باغ

 

کار ساخت و توسعه بخش اول سرک گل باغ از ساحه قصر دارالمان الی شهرک فیصل از سوی شاروالی کابل آغاز شد.

 

شاروالی کابل می‌گوید، که بخش اول سرک گل باغ به طول بیش از سه کیلو متر و عرض ۳۳ متر از ساحه قصر دارالمان الی شهرک فیصل آغاز شده است.

 

مسئولان شاروالی کابل خبر داده اند، که این سرک شامل ساخت آبرو‌ها، گلدان‌ها، پیاده روها خطوط بایسکیل رانی و نصب چراغ‌های تنویری است که در مدت یک سال بصورت معیاری ساخته خواهد شد.

 

گفتنی است که سرک گل باغ که غرب کابل را به جنوب وصل می‌کند، یکی از سرک‌های مهم و حیاتی شهر کابل است که با ساخت آن زمینه رشد اقتصادی و توسعه معیاری شهر کابل بهتر فراهم خواهد شد.