حکم مقام رهبری: جزا دادن بدون فیصله محکمه و تصویر گرفتن آن ممنوع است

به اساس حکم مکتوب شماره ۶۵ ج ۶ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان که به تاریخ ۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۲ هجری قمری صادر شده است، جزا دادن شخص متهم و سپس عکس گرفتن آن بدون فیصله محاکم، جداً ممنوع شده است. در حکم آمده است: از روی شریعت مقدس، صلاحیت اثبات جرم و مجازات مجرم […]

به اساس حکم مکتوب شماره ۶۵ ج ۶ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان که به تاریخ ۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۲ هجری قمری صادر شده است، جزا دادن شخص متهم و سپس عکس گرفتن آن بدون فیصله محاکم، جداً ممنوع شده است. در حکم آمده است: از روی شریعت مقدس، صلاحیت اثبات جرم و مجازات مجرم تنها به محکمه شرعی داده شده و هر کسی حق ندارد که خودسرانه مجرم را جزا بدهد.
در حکم مقام رهبری افزوده شده: اثرات مطلوب حدود، تعزیرات و مجازات که حصول رضای پروردگار و جلوگیری از جرائم است، زمانی مرتب می شود که جریان تثبیت و تطبیق آن، طبق هدایات شرعی انجام یابد و به اندازه جرم جزا داده شود.
در این حکم مقام رهبری امارت اسلامی به تمام مجاهدین به خصوص والیان صاحبان هدایت داده شده است که به هیچکسی اجازه ندهد که بدون حکم محکمه کسانی را با مشت، لگد، دره و کیبل بزند و یا به گونه دیگری تعذیب کند. مجاهدین کسانی را که اسیر می گیرند، خواه اسرای جنگی باشند یا جنایی، بدون محاکمه حق جزا دادن را ندارند. همچنان از عکاسی و ویدیو گرفتن صحنهء تطبیق جزا به جدیت جلوگیری می نمایند.
در حکم مقام رهبری امارت اسلامی، متخلفین این حکم مجرمین خوانده شده است و به تمام مسئولین امارت اسلامی خصوصا والیان صاحبان وظیفه داده شده است که مسئولین و مجاهدین را بفهمانند و متخلفین را بر وقت به ارگان مسئول معرفی نمایند، تا به جرم تخلف از اصول و فرامین شرعی، اخلال نظم و بدنام ساختن امارت اسلامی جزا داده شوند، تا برای دیگر متخلفان عبرت بگردد.