ارمنستان نیز کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

 در این خبرنامه بر رعایت اصول بین المللی در زمینه فلسطین و نیز اعطای حقوق مشروع فلسطینیان تاکید شده است.

ارمنستان نیز کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

 

بر اساس خبرنامه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه ارمنستان، آن کشور نیز فلسطین را به رسمیت شناخته است.

 

در این خبرنامه بر رعایت اصول بین المللی در زمینه فلسطین و نیز اعطای حقوق مشروع فلسطینیان تاکید شده است.

 

‏وزارت خارجه ی رژیم اشغالگر اسرائیل، پس از این اعلامیه ی ارمنستان، خشم شدیدی نشان داد و سفیر ارمنستان در تل ابیب را احضار کرد.