هلال احمر

جمعیت هلال احمر قطر ۱۶۹ طفل مبتلا به سوراخ قلب را درمان خواهد کرد

‏مسئولان در جمعیت هلال احمر افغانی می‌گویند، که برای درمان ۱۶۹ کودک مبتلا به سوراخ قلب تفاهم‌نامه‌ای را با مسئولین جمعیت هلال احمر قطر به امضا رسانیده اند. جمعیت هلال احمر افغانی در خبرنامه‌ای گفته که این تفاهم‌نامه میان داکتر محمد صالح ابراهیم، رئیس انکشاف بین‌المللی و کمک‌های هلال احمر قطر و مولوی مطیع الحق […]

‏مسئولان در جمعیت هلال احمر افغانی می‌گویند، که برای درمان ۱۶۹ کودک مبتلا به سوراخ قلب تفاهم‌نامه‌ای را با مسئولین جمعیت هلال احمر قطر به امضا رسانیده اند.

جمعیت هلال احمر افغانی در خبرنامه‌ای گفته که این تفاهم‌نامه میان داکتر محمد صالح ابراهیم، رئیس انکشاف بین‌المللی و کمک‌های هلال احمر قطر و مولوی مطیع الحق خالص، رئیس هلال احمر افغانستان به امضا رسیده است.

از سوی هم این نهاد افزوده که در دو سال گذشته ۳۰۹۴ کودک مبتلا به سوراخ قلب برای درمان به شفاخانه‌های داخلی معرفی شده اند و هزاران تن دیگر آنان منتظر نوبت هستند.