جزئیات تازه : در حملۀ فدایی در مرکز ولایت زابل ۱۲۰ تن از اجیران داخلی کشته و زخمی شده اند

گذارش های تازه از ولایت زابل حاکی است که امروز صبح حوالی ساعت ۱۰ و نیم قبل از ظهر، یک تن از مجاهدین کندک استشهادی امارت اسلامی به نام سباون ( کوچی ) مقر شورای ولایتی دشمن اجیر را در مرکز ولایت زابل توسط یک موتر مازدای حامل مواد قوی انفجاری مورد حملۀ شهادت طلبانه […]

گذارش های تازه از ولایت زابل حاکی است که امروز صبح حوالی ساعت ۱۰ و نیم قبل از ظهر، یک تن از مجاهدین کندک استشهادی امارت اسلامی به نام سباون ( کوچی ) مقر شورای ولایتی دشمن اجیر را در مرکز ولایت زابل توسط یک موتر مازدای حامل مواد قوی انفجاری مورد حملۀ شهادت طلبانه قرار داده است .
در این عملیات علاوه بر اعضای مهم شورا، ۱۹ تن از اجیران داخلی بهلاکت رسیده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز زخمی شده اند که حالت ۶۸ تن از آنان وخیم گذارش شده است .
۲۰۱۵/۵/۲۵