جاپان متعهد به همکاری با وزارت معارف است

سفیر جاپان در ملاقات با سرپرست وزارت معارف گفت کشورش متعهد به ادامه همکاری با معارف افغانستان است.  دفتر مطبوعاتی وزارت معارف امروز با نشر خبر نامه گفته است: مولوی حبیب الله آغا سرپرست این وزارت با  سفیرجاپان مقیم کابل  دیدار کرد. در این دیدار سفیر جاپان با اشاره به پیشینه روابط نیک میان  افغانستان […]

سفیر جاپان در ملاقات با سرپرست وزارت معارف گفت کشورش متعهد به ادامه همکاری با معارف افغانستان است.

 دفتر مطبوعاتی وزارت معارف امروز با نشر خبر نامه گفته است: مولوی حبیب الله آغا سرپرست این وزارت با  سفیرجاپان مقیم کابل  دیدار کرد.

در این دیدار سفیر جاپان با اشاره به پیشینه روابط نیک میان  افغانستان و کشورش، تصریح کرد که جاپان مانند گذشته در کنار وزارت معارف افغانستان باقی مانده و از پلان ها و برنامه های این وزارت حمایت می کند.

 موصوف با یاد آوری از اعمار ۱۶۵ باب مکتب که قبلا از سوی کشور یاد شده اعمار شده و جمعا مبلغ ۲۵ میلیون دالر هزینه برداشته بود، وعده داد که جاپان آماده است در هماهنگی با این وزارت در آینده نیز مکاتب را  درافغانستان اعمار کند

 سرپرست وزارت معارف از کمک ها و حمایت آن کشور از روند باز سازی در افغانستان و از جمله کمک به معارف، اظهار امتنان و قدر دانی کرد  و گفت این وزارت  برای عملی شدن برنامه سفارت جاپان آماده همکاری و ایجاد سهولت است.