ثبت یک‌هزار کودک بی‌بضاعت از سوی ریاست کار و امور اجتماعی پنجشیر