تیم انجینیری وزارت دفاع امارت اسلامی در شاهراه کابل جلال آباد، سرک فرعی ایجاد کرد

بدنبال  لغزش بخشی از کوه در نزدیکی در ورودی  کابل  در شاهراه کابل- جلال آباد که باعث بندیش راه شده است تیم انجینری قول اردوی ۳۱۳ مرکزی، در این شاهراه راه بدیل فرعی ایجاد  کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با نشر این خبر گفته است: ایجاد راه بدیل سریع با همکاری وزارت فواید عامه  انجام شد تا […]

بدنبال  لغزش بخشی از کوه در نزدیکی در ورودی  کابل  در شاهراه کابل- جلال آباد که باعث بندیش راه شده است تیم انجینری قول اردوی ۳۱۳ مرکزی، در این شاهراه راه بدیل فرعی ایجاد  کرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با نشر این خبر گفته است: ایجاد راه بدیل سریع با همکاری وزارت فواید عامه  انجام شد تا از ازدحام ترافیک  و سرگردانی مسافران جلوگیری شده باشد