سیلاب‌

تیم‌های صحی از کابل و پروان برای کمک به سیلاب زده‌گان به بغلان اعزام شدند 

یک تیم صحی متشکل از داکتران شفاخانه‌های تدریسی میوند و پوهنتون علوم طبی کابل به‌هدایت سرپرست وزارت تحصیلات عالی به‌منظور کمک‌رسانی به سیلاب‌زدگان، به ولایت بغلان اعزام شد. این در حالی است که پیش از این یک تیم صحی ۳۰ نفری نیز از ولایت پروان جهت کمک‌رسانی به ولایت بغلان اعزام شده‌ بود.

یک تیم صحی متشکل از داکتران شفاخانه‌های تدریسی میوند و پوهنتون علوم طبی کابل به‌هدایت سرپرست وزارت تحصیلات عالی به‌منظور کمک‌رسانی به سیلاب‌زدگان، به ولایت بغلان اعزام شد.

این در حالی است که پیش از این یک تیم صحی ۳۰ نفری نیز از ولایت پروان جهت کمک‌رسانی به ولایت بغلان اعزام شده‌ بود.