تکمیل کار خط گاز شبرغان-مزار پیش از زمان معینه آن؛

کار لوله‌کشی و انتقال گاز از #شبرغان تا شهر #مزارشریف که امسال پلان شده بود، پیش از زمان تعیین شده آن تکمیل شده است. این خط ۹۴.۵ کیلومتر طول دارد که گاز را از شبرغان به شهرمزارشریف انتقال می‌دهد، به ارزش ۶۰۹ میلیون افغانی از سوی وزارت معادن و پترولیم تطبیق شده است.

کار لوله‌کشی و انتقال گاز از #شبرغان تا شهر #مزارشریف که امسال پلان شده بود، پیش از زمان تعیین شده آن تکمیل شده است.
این خط ۹۴.۵ کیلومتر طول دارد که گاز را از شبرغان به شهرمزارشریف انتقال می‌دهد، به ارزش ۶۰۹ میلیون افغانی از سوی وزارت معادن و پترولیم تطبیق شده است.