توزیع روزانه ۱۵۰۰ پاسپورت در هرات

مسئولان اداره پاسپورت ولایت هرات می‌گویند، بر اساس هدایت رهبری وزارت امور داخله روند توزیع پاسپورت در این ولایت، روزانه به یک‌هزار و ۵۰۰ جلد افزایش یافته است.

مسئولان اداره پاسپورت ولایت هرات می‌گویند، بر اساس هدایت رهبری وزارت امور داخله روند توزیع پاسپورت در این ولایت، روزانه به یک‌هزار و ۵۰۰ جلد افزایش یافته است.