تمام افغان‌ها باید با یک مفکوره برای دین و کشور کار کنند

شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به‌معروف، نهی از منکر و سمع شکایات در یک نشست مردمی در ولایت بغلان گفت، امارت اسلامی بر اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین به زنان میراث، مهریه، حق نکاح و سایر حقوق داده است. او از افغان‌های مقیم در خارج از کشور خواست که به کشور بازگردند و با […]

شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به‌معروف، نهی از منکر و سمع شکایات در یک نشست مردمی در ولایت بغلان گفت، امارت اسلامی بر اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین به زنان میراث، مهریه، حق نکاح و سایر حقوق داده است.

او از افغان‌های مقیم در خارج از کشور خواست که به کشور بازگردند و با یک مفکوره برای دین و کشور کار کنند.