تجلیل دومین سال‌روز فتح کابل در کنر

از دومین سالروز پیروزی امارت اسلامی در ولایت فاریاب تجلیل و گرامیداشت به عمل آمد

از دومین سالروز پیروزی امارت اسلامی در ولایت فاریاب تجلیل و گرامیداشت به عمل آمد