تجلیل از سال‌روز فتح کابل در لغمان

۲۴ اسد دومین سالگرد استقلال و پیروزی امارت اسلامی در برابر اشغالگران امروز در لغمان با حضور داشت مسئولین محلی ، بزرگان قومی ، مجاهدین و صدها تن از باشنده گان این شهر تجلیل و گرامیداشت بعمل آمد.

۲۴ اسد دومین سالگرد استقلال و پیروزی امارت اسلامی در برابر اشغالگران امروز در لغمان با حضور داشت مسئولین محلی ، بزرگان قومی ، مجاهدین و صدها تن از باشنده گان این شهر تجلیل و گرامیداشت بعمل آمد.