تجلیل از سال‌روز فتح کابل در جوزجان

۲۴ اسد دومین سالگرد استقلال و پیروزی امارت اسلامی در برابر اشغالگران امروز در جوزجان با حضور داشت مسئولین محلی ، بزرگان قومی ، مجاهدین و صدها تن از باشنده گان شهر شبرغان تجلیل و گرامیداشت بعمل آمد.

۲۴ اسد دومین سالگرد استقلال و پیروزی امارت اسلامی در برابر اشغالگران امروز در جوزجان با حضور داشت مسئولین محلی ، بزرگان قومی ، مجاهدین و صدها تن از باشنده گان شهر شبرغان تجلیل و گرامیداشت بعمل آمد.