بهره‌برداری سه پروژه زراعتی به ارزش بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی در لوگر

سه پروژه زراعتی به ارزش بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی با حضور مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، مولوی عنایت الله شجاع معاون والی لوگر، مولوی سیدامین هاشمی رییس زراعت، شماری از روئسای ادارات محلی، عالمان و بزرگان محل به بهره برداری سپرده شد. مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت […]

سه پروژه زراعتی به ارزش بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی با حضور مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، مولوی عنایت الله شجاع معاون والی لوگر، مولوی سیدامین هاشمی رییس زراعت، شماری از روئسای ادارات محلی، عالمان و بزرگان محل به بهره برداری سپرده شد.
مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تکمیل کار پروژه‌های یاد شده را در افزایش حاصلات دهاقین و بلند رفتن اقتصاد آنان موثر دانسته افزود «ولایت لوگر یک ولایت زراعتی بوده و توجه به آن از الویت‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که تطبیق این سه پروژه‌ها نیز نشان دهنده آن می‌باشد که در زندگی مردم تاثیرات بسیاری خواهد داشت».
معین وزارت زراعت خود کفایی کشور را وابسته به زراعت خوانده و کشت نبات هنگ و پنبه را جهت کاهش مصرف آب بدیل خوب برای دهقانان عنوان نمود.
همچنان مولوی سید امین هاشمی رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لوگر می‌گویید این پروژه‌ها شامل ۵ باب سبزخانه مجهز به سیستم آبیاری قطره‌یی، ۱۰ جریب باغ تجارتی انگور به سیستم چیله (T) و چهار باب ذخیره‌خانه پیاز می‌باشد که به هزینه بیش از چهار میلیون و چهارصد هزار افغانی در مرکز و ولسوالی‌های برکی برک، چرخ و آزره این ولایت از بودجه انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تکمیل گردیده، که هدف اساسی از آن مکانیزه ساختن زراعت، ایجاد زمینه کار برای دهاقین و دسترسی مردم به سبزیجات تازه می‌باشد.
رئیس زراعت علاوه کرد که کارهای پروژه‌های یاد شده در مدت نزدیک به سه ماه به پایه اکمال رسیده است.
در همین حال مولوی عنایت الله شجاع معاون مقام ولایت لوگر تطبیق این پروژه‌ها را برای دهاقین لوگر تبریک گفته از مسوولان وزارت زراعت خواست تا در حصه افزایش سهم تخم‌های اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی برای دهاقین لوگر توجه نمایند.
از سوی هم مستفید شونده‌گان این پروژه‌ها از تلاش‌های امارت اسلامی خصوصاً وزارت زراعت در راستای انکشاف و مکانیزه ساختن زراعت اظهار قدردانی کرده خواهان توجه بیشتر مسوولان گردیدند.
قابل ذکر است که ۶۰ درصد هزینه ساخت سرد خانه‌ها را وزارت زراعت و باقی ۴۰ درصد آنرا مستفدین پرداخت نموده اند.