بهره‌برداری از چند پروژه در میدان هوایی کابل

تعدادی از پروژه ها در میدان هوایی بین المللی کابل از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز یکشنبه ۲۶ام قوس به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم ملا حمیدالله آخندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، مسئولین میدان هوایی بین المللی کابل، نماینده‌گان سکتور خصوصی و شماری از تجاران و […]

تعدادی از پروژه ها در میدان هوایی بین المللی کابل از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز یکشنبه ۲۶ام قوس به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم ملا حمیدالله آخندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، مسئولین میدان هوایی بین المللی کابل، نماینده‌گان سکتور خصوصی و شماری از تجاران و سرمایه گذاران ملی حضور داشتند.

محترم ملا صاحب طی سخنانی در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت، به دلیل جنگ‌ها و کشمکش ها در ۴۰ سال گذشته، زیربنای های کشور و سایر بخش‌ها آسیب زیادی دیده است که اقتصاد نیز در اثر آن متضرر شده است. امارت اسلامی پس از فتح به بازسازی زیربناها در کنار سایر بخش ها توجه ویژه‌ای داشته که فعالیت های ادارات امارتی در بخش های مختلف نمونه بارز آن است.

به گفتۀ محترم ملا صاحب، مسئولیت همه افغان ها، به ویژه تجاران و سرمایه گذاران ملی است تا در بازسازی کشور تا حد توان شان سهم بگیرند و از فرصت های سرمایه گذاری در آن بخش ها استفاده کنند که برای افغان ها اولویت دارد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم گفت که امنیت مهمترین شرط پیشرفت یک کشور است، در حال حاضر امنیت سراسری در افغانستان تأمین گردیده و فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری در عرصه های مختلف فراهم شده است. محترم ملا صاحب از سرمایه گذاران افغان مقیم خارج خواست تا به کشور خود بازگردند و با مردم خود در آبادی و بازسازی کشور مشترکاً کار نمایند. محترم ملا صاحب در مورد حمایت همه جانبه امارت اسلامی از سرمایه گذاران، تجاران ملی و صنعتکاران اطمینان داد و از تمامی ادارات امارتی خواست تا به امنیت جسمی و روحی تجاران و سرمایه گذاران ملی توجه نموده و مشکلات آنان را به موقع حل نمایند. قابل ذکر است که تعدادی از پروژه های متوسط و کوچک به ارزش ده ها میلیون افغانی توسط سکتور خصوصی در میدان هوایی بین المللی کابل تکمیل و امروز به بهره برداری سپرده شد.