بخشی از فعالیت های مهم محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در یک هفته گذشته

  بازداشت جادوگران بعد از دستور وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات از منع قرار دادن فعالیت جادوگران، محتسبین این وزارت طی هفته گذشته تعدادی ساحرین را ازبخش های مختلف کشور گرفتار نموده و به پنچه قانون سپردند. محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر میگویند جادوگری، سحر از نظر شریعت اسلامی حرام مطلق […]

 

بازداشت جادوگران

بعد از دستور وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر وسمع شکایات از منع قرار دادن فعالیت جادوگران، محتسبین این وزارت طی هفته گذشته تعدادی ساحرین را ازبخش های مختلف کشور گرفتار نموده و به پنچه قانون سپردند.

محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر میگویند جادوگری، سحر از نظر شریعت اسلامی حرام مطلق است و از جمله منکرات بزرگ به حساب می آید و سبب افزایش خرافات در جامعه می شود.

سمینار ارتقای ظرفیت برای محتسبین

ریاست اصلاح و تربیت محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات جهت ارتقای ظرفیت محتسبین درهفته گذشته برنامه های آموزشی را برای محتسبین ولایات کاپیسا، پروان، ننگرهار، کنر، نورستان، پکتیا، بغلان، پنجشیر و پکتیکا برگزار نمودند.

مسئولان ریاست اصلاح و تربیت محتسبین این وزارت هدف از راه اندازی این برنامه های آموزشی را ارتقای ظرفیت محتسبین پیرامون چگونگی بر خورد نیک آنان با شهروندان در امر جلوگیری از منکرات در جامعه عنوان میکنند.

حمایت سراسری از فعالیت های محتسبین

شهروندان افغانستان در هفته گذشته با راه اندازی گردهمایی ها در ولایات مختلف حمایت شان را ازفعالیت های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر اعلان نموده و خواهان گسترش فعالیت های محتسبین در راستای منع منکرات در شهرها و روستاهای دوردست کشور شدند.

مردم میگویند اکثریت مشکلات آنان از طریق ریاست های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکرو سمع شکایات حل وفصل می شود و محتسبین این وزارت برای ایجاد فضای اخوت و براداری میان مسلمانان شب و روز تلاش می کنند .

مجاهدین: سیرت و صورت خویش را مطابق شریعت اسلامی برابر نمایند.

مسئولان ریاست ازاله منکرات دربخش نظامی هفته گذشته از قراول های نظامی و حوزه های امنیتی کشور نظارت نموده و مجاهدین را تشویق نمودن تا سیرت و صورت شان را به سنت نبوی آراسته نمایند و از مسئولین نظامی خواستند تا جوانان زیر سن را از صفوف نیروهای نظامی اخراج و به مدارس دینی بفرستند.

مسئولین این ریاست می گویند که در عرصۀ آبادی کشور نقش ملت و حکومت مهم است و نیاز است که همه مجاهدین برای حفظ دست‌آوردها مشترکاً فعالیت نمایند.

شهروندان: در تطبیق فرامین با محتسبین بسیج شوند

محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات دراین هفته نیز طبق پلان کاری شان از شهر ها، مارکیت های تجارتی، نهاد های تعلیمی، نهاد صحی و ادارات محلی نظارت نموده در رابطه به اخلاق نیک، فضیلت ادای نماز در جماعت، قباحت شنیدن و نواختن موسیقی و همکاری شهروندان با این اداره توصیه های لازم نمودند.

با این حال محتسبین میگویند اخلاق نیک میراث به جامانده از صالحان و مومنان حقیقی می باشد و آنان دعوت به معروفات، نهی عن المنکر را مسئولیت همه میدانند و از مردم میخواهند تا در تطبیق وعملی سازی فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله با محتسبین بسیج شوند.