بازدید معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا از شرکت سپین زر

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزرا روز چهارشنبه ۲۹م قوس سال روان به ولایت کندز سفر نمود. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند حین سفر خویش، با مسوولین این ولایت ملاقات نمود و به آنها در مورد انجام بهتر امور هدایات لازم داد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء هنگامی این سفر در حالی که […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزرا روز چهارشنبه ۲۹م قوس سال روان به ولایت کندز سفر نمود.

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند حین سفر خویش، با مسوولین این ولایت ملاقات نمود و به آنها در مورد انجام بهتر امور هدایات لازم داد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء هنگامی این سفر در حالی که مسوولین ولایتی کندز ایشان را همراهی می نمودند از شرکت دولتی سپین زر نیز دیدن نمود.

محترم ملا صاحب فعالیت شرکت مذکور را با ارزش توصیف نموده، از تلاش های که توسط مسوولین این شرکت صورت گرفته تحسین کرد و به آنها در مورد بهبود بیشتر امور هدایات لازم ارائه نمود.

قابل یاد آوریست که با رویکار آمدن امارت اسلامی شرکت دولتی سپین زر با تجهیزات عصری آراسته گردیده و با تهیه مواد خام چرخ اقتصادی آن به حرکت آمده که برای صد ها تن در این شرکت زمینه کار فراهم شده است. اکنون این شرکت پنبه، روغن نباتی، کنجاره، صابون های مختلف، دستمال کاغذی، یخ موسمی و بوتل های پلاستیکی به سایز های مختلف تولید می نمایند.