امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت زراعت افغانستان و پوهنتون زراعتی ازبکستان در تاشکند

تفاهم‌نامه‌ همکاری در بخش فراگیری آموزش‌های زراعتی میان مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و پوهنتون زراعتی کشور ازبکستان در تاشکند به امضا رسید. این تفاهم‌نامه از سوی مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و آقای اسلاموف معاون اول پوهنتون زراعتی کشور ازبکستان در تاشکند با حضور […]

تفاهم‌نامه‌ همکاری در بخش فراگیری آموزش‌های زراعتی میان مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و پوهنتون زراعتی کشور ازبکستان در تاشکند به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه از سوی مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و آقای اسلاموف معاون اول پوهنتون زراعتی کشور ازبکستان در تاشکند با حضور وزیر آبیاری کشور ازبکستان و شماری از مسوولان دو کشور امضا شد.

بر بنیاد این تفاهم‌نامه قرار است متخصصین دو کشور تجارب‌شان را در بخش‌های، زراعت، آبیاری و مالداری با یک دیگر شریک نمایند و همچنین برای ۶۰ تن از دهقانان و متخصصان وزارت زراعت در پوهنتون زراعتی ازبکستان در تاشکند زمینه فراگیری آموزش‌های کوتاه مدت و میان مدت فراهم‌ شود.