امارت متحدهٔ عربی، سرپرست جدید امارت اسلامی سفارت را پذیرفت

سرپرست جدید سفارت افغانستان در امارات متحده عربی، مولوی بدرالدین حقانی وارد ابوظبی شد و امروز طی مراسمی رسماً به کارمندان سفارت معرفی شد. پذیرش بدرالدین حقانی تحول مهمی در روابط دو کشور تلقی می شود که طی آن روابط همه جانبه سیاسی، اقتصادی و غیره بین دو کشور همچنان گسترش یافته و سبب ارائه […]

سرپرست جدید سفارت افغانستان در امارات متحده عربی، مولوی بدرالدین حقانی وارد ابوظبی شد و امروز طی مراسمی رسماً به کارمندان سفارت معرفی شد.

پذیرش بدرالدین حقانی تحول مهمی در روابط دو کشور تلقی می شود که طی آن روابط همه جانبه سیاسی، اقتصادی و غیره بین دو کشور همچنان گسترش یافته و سبب ارائه خدمات بهتر صدها هزار افغان مقیم امارات خواهد شد.