الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت غزنی رسید

آقای حقانی در سفر خود به ولایت غزنی، با مسوولین محلی، علما، بزرگان قومی و جوانان دیدار کرد. در آغاز محفل، محمد امین عمری والی ولایت غزنی، سفر سرپرست وزارت امور داخله را به این ولایت افتخار بزرگ دانسته و به نماینده گی از مردم این ولایت، از همکاری و تلاش های وزارت امور داخله […]

آقای حقانی در سفر خود به ولایت غزنی، با مسوولین محلی، علما، بزرگان قومی و جوانان دیدار کرد.

در آغاز محفل، محمد امین عمری والی ولایت غزنی، سفر سرپرست وزارت امور داخله را به این ولایت افتخار بزرگ دانسته و به نماینده گی از مردم این ولایت، از همکاری و تلاش های وزارت امور داخله ابراز امتنان نمود.

او همچنان، در مورد تهیه سرپناه ابتدایی به مهاجرین اخراج شده از کشور های همسایه و ارایه خدمات حکومت به مهاجرین معلومات داده و از مردم خواست تا با مهاجران همکاری و کمک کنند.

شیخ عبدالرحمن رییس محکمه مرافعه ولایت غزنی در مورد عدل و انصاف صحبت کرده گفت: امارت اسلامی نظام عدالت، شفافیت و انصاف است، او در جریان صحبت های خود افزود که، این اوصاف ضمانت پایداری این نظام را میکند.

سید گل محمد متعمدی بزرگ مردم شعیه ولایت غزنی با اشاره به تاریخی بودن این ولایت گفت: غزنی از هزاران سال به اینسو مرکز تمدن اسلامی مکان بزرگترین شخصیت ها مثل سلطان محمود غزنوی و حکیم صاحب سنایی بوده و از لحاظ تاریخی و اسلامی از اهمیت خاصی برخردار است.

سپس حاجی محمد اکرم یک تن از بزرگان قومی در صحبت های خود از قربانی های بی شمار مردم این ولایت صحبت کرده و بخاطر بقای نظام اسلامی وعده هر نوع همکاری را نمود.

به نمانیده گی از تجاران و صنعت کاران آقای سخی داد فایق صحبت کرده گفت: کامیابی نظام کنونی ارتباط مستقیم با مردم است، امنیت نظر به گذشته بهبود یافته و اجرای قانون را به شکل یکسان بخاطر ترقی کشور مهم عنوان کرد، او گفت که بخاطر حل مشکلات و چالش ها باید سهولت های بیشتر ایجاد شود.

الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله، در جریان صحبت های خود گفت: به شهامت افغانها، اراده های مقدس و قوت جوانان آزادی افغانستان را به حیث یک ملت به دست آوردیم، هر افغان باید در آبادی وطن سهم خود را ایفا کند تا شکر نعمت بدست آمده را ادا کنیم.

آقای خلیفه افزود، بیش از هر وقت دیگر امورات آبادی و نو سازی به شدت تمام ادامه دارد، فضای جنگی به فضای امن مبدل شده است و به عوض گدودی ها و خودسری ها نظام وارث به وجود آمده است.

آقای حقانی در صحبت های خود افزود که، گرچه مردم و علمای پاکستان، در دو انقلاب گذشته، با افغان ها رویه خوب داشتند اما با اخراج جبری مهاجرین به شمول افغان ها همه را خفه نمود که این عمل آنها هیچ توجه قانونی ندارد و یک پلان نا عادلانه بوده که با محکومیت های بیرونی و درونی روبرو شد.

آقای وزیر از بازرگانان، مردم ثروتمند و مردم عام خواست که با مهاجرین افغان کمک کنند و در کنار تهیه سرپناه در فروش مواد و لوازم ضروری با آنها مدارا کنند.

آقای حقانی بر برادری، تحمل و روابط خوب تاکید کرده از مسوولین خواست که زیر تاثیر قدرت قرار نگیرند و با مردم خوبی و تعامل نیک داشته باشند.