افغانستان در حمله‌های پاکستان دست ندارد

ریاض پیرزاده وزیر حقوق بشر پاکستان گفت که امارت اسلامی افغانستان در حوادث تروریستی اخیر پاکستان دست ندارد، اما سوء تفاهم بین دو کشور ایجاد شده است. وزیر حقوق بشر پاکستان در مصاحبه با تلویزیون دان نیوز، دست داشتن افغانستان در حملات پاکستان را رد کرد.

ریاض پیرزاده وزیر حقوق بشر پاکستان گفت که امارت اسلامی افغانستان در حوادث تروریستی اخیر پاکستان دست ندارد، اما سوء تفاهم بین دو کشور ایجاد شده است.
وزیر حقوق بشر پاکستان در مصاحبه با تلویزیون دان نیوز، دست داشتن افغانستان در حملات پاکستان را رد کرد.