افتتاح کار ساخت یک سربند بزرگ و ۵۱ سربند کوچک

کار ساخت یک سربند بزرگ و ۵۱ سربند کوچک به ارزش ۱۲.۵ میلیون افغانی در مرکز ولایت لغمان افتتاح شد. به گفته مسوولان، با تطبیق این پروژه‌ها برای صدها تن زمینه کار فراهم شده و با تکمیل آن دو هزار جریب زمین آبیاری خواهد شد.

کار ساخت یک سربند بزرگ و ۵۱ سربند کوچک به ارزش ۱۲.۵ میلیون افغانی در مرکز ولایت لغمان افتتاح شد.
به گفته مسوولان، با تطبیق این پروژه‌ها برای صدها تن زمینه کار فراهم شده و با تکمیل آن دو هزار جریب زمین آبیاری خواهد شد.