افتتاح مسجدی بالای تپهٔ وزیر محمد اکبرخان

مسجد ساخته شده به‌نام ملا محمد عمر رحمه‌الله و شیخ محمود افندی، بر بالای تپه‌ای وزیر محمد اکبرخان شهر کابل، افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد. این مسجد به سفارش خلیفه سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله، در گستره‌ای ۲۷۰ متر مربع زمین، به ارزش ۱۲۰ هزار دالر امریکایی به شکل “قُبه الصخری” از سوی […]

مسجد ساخته شده به‌نام ملا محمد عمر رحمه‌الله و شیخ محمود افندی، بر بالای تپه‌ای وزیر محمد اکبرخان شهر کابل، افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.

این مسجد به سفارش خلیفه سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله، در گستره‌ای ۲۷۰ متر مربع زمین، به ارزش ۱۲۰ هزار دالر امریکایی به شکل “قُبه الصخری” از سوی بنیاد “IDDEF” کشور ترکیه ساخته شده است.