اعمار ۵ چکدم به ارزش ۱۵ میلیون افغانی در نیمروز

از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات در مربوطات ولایت نیمروز به ارزش تقریباْ (۱۵) میلیون افغانی (۵) چکدم اعمار می گردد. امروز شنبه کار (۲) چکدم آن توسط الحاج ملا محمد یونس آخندزاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات عملاً آغاز گردید.

از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات در مربوطات ولایت نیمروز به ارزش تقریباْ (۱۵) میلیون افغانی (۵) چکدم اعمار می گردد.

امروز شنبه کار (۲) چکدم آن توسط الحاج ملا محمد یونس آخندزاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات عملاً آغاز گردید.