اعلامیه امارت اسلامی در مورد ارادۀ اعدام اسیران از سوی ادارۀ اشرف غنی

بسم الله الرحمن الرحیم اشرف غنی رئیس یک بخش ادارۀ کابل ، در سخنان اخیر خود در پارلمان کابل گفته بود که بالای مجاهدین حکم اعدام را تطبیق خواهد کرد ، به تعقیب این سخنان ، اینک راپورها بنشر رسیده که برای بررسی دوسیۀ اسیران محکوم به اعدام دستور داده شده است . این سخن […]

بسم الله الرحمن الرحیم

اشرف غنی رئیس یک بخش ادارۀ کابل ، در سخنان اخیر خود در پارلمان کابل گفته بود که بالای مجاهدین حکم اعدام را تطبیق خواهد کرد ، به تعقیب این سخنان ، اینک راپورها بنشر رسیده که برای بررسی دوسیۀ اسیران محکوم به اعدام دستور داده شده است .

این سخن اشرف غنی از یک سو ضعف او را آشکار می سازد که بالای اسیران نا توان و مظلوم زور وتوان خویش را به نمایش می گذارد و از طرف دیگر این رفتارها هیچ حیثیت قانونی و حقوقی ندارد ، زیراکه اسیران مظلوم سیاسی از طرف ارگان قضایی محکوم به اعدام شده اند که در سطح جهان رتبۀ اول را در بی کفایتی و فساد به دست آورده است و اسیران محکوم به اعدام همان اسیران مظلومی هستند که به علت ضعف اقتصادی خویش نتوانسته اند که به قاضیان و ثارنوالان رشوت بدهند و امروز سزای غریبی و فقر خویش را می بینند .

این رفتارهای ادارۀ اجیر کابل جنایت جنگی به حساب خواهد آمد که در حق آزادی خواهان و اسیران بی دفاع انجام داده می شود ، در حالی که اسیران در زندان هستند و کشتن آنها در حالت اسارت ، هیچ فایده ای برای رژیم کابل در بر نخواهد داشت ، اما این کار عواقب سختی را طبعا در بر خواهد داشت .

اگر دشمن دست به همچو جنایت بزند ، امارت اسلامی در راه دفاع از ملت مظلوم خویش ، تمام آنچه را که در توان دارد بکار خواهد بست . بار دیگر به اصطلاح دشمن ، ارگان های عدلی ، قیمت سنگین جنایت حویش را خواهند پرداخت ، اشخاص مشخص و معروف و یا نهادهایی که خواهان این گونه جنایت بوده و یا پیشنهاد آن را می کنند ، در مورد آنان و افراد مربوط شان ، مجاهدین به هیچ وجه بی تفاوت نخواهند نشست و در آینده بطور کلی و جزئی در لیست اهداف نظامی داخل خواهند شد .

رژیم اجیر کابل با این اقدام خویش در حالی که احساسات مجاهدین را بر خواهد انگیخت ، از فاریاب تا هلمند و از بدخشان تا خوست ، در تمام کشور، اتباع کشور های اشغالگر و عساکر ادارۀ اجیر که به دست مجاهدین اسیر هستند ، زندگی آنان را با خطر جدی مواجه خواهد کرد . امارت اسلامی همیشه در مورد اسیران در امور عدلی ، مطابق با اصول اسلامی از سهولت نهایی کار گرفته است ، اگر دشمن با اسیران اینگونه رفتار ها را آغاز کند چنانچه که گفته است و اصلاح نشود ، آنگاه محاکم شرعی ما ، مطابق با اصول شرعی ، بر نهایت مجازات غور و فکر خواهند کرد .

امارت اسلامی از نهاد های جهانی  حقوق بشر ، رسانه های آزاد ، ادارۀ صلیب سرخ و از دیگر اداره  های آزاد و مستقل می خواهد که در مورد اعدام اسیران ، با استفاده از اثر و رسوخ شان بی تفاوت نباشند .

امارت اسلامی افغانستان

۱۴۳۷/۷/۲۲هـ ق

۱۳۹۵/۲/۱۰/ هـ ش ــ ۲۰۱۶/۴/۲۹م