اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به راپور شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد راپوری را پخش کرده، که دران در مورد افراد مسلح خارجی در افغانستان اظهارات نادرست شده است، ما واکنش ذیل را درین مورد ابراز می داریم. این ادعا هرگز حقیقت ندارد که در افغانستان ۴۰۰ الی ۶۰۰ تن اتباع خارجی وابسته به القاعده وجود دارند. زیرا پس ازانکه امریکا بر […]

شورای امنیت سازمان ملل متحد راپوری را پخش کرده، که دران در مورد افراد مسلح خارجی در افغانستان اظهارات نادرست شده است، ما واکنش ذیل را درین مورد ابراز می داریم.

  • این ادعا هرگز حقیقت ندارد که در افغانستان ۴۰۰ الی ۶۰۰ تن اتباع خارجی وابسته به القاعده وجود دارند. زیرا پس ازانکه امریکا بر افغانستان هجوم آورد و جنگ بزرگی آغاز شد، امکان بقا و سکونت افراد مسلح خارجی درین جا ازبین رفت و هرگاه در کشورهای عربی تحولات بزرگی آمد، برای افراد وابسته به القاعده در کشورهای خود شان مناطق امن پیدا شد و همه شان از کشور ما به کشورهای خود برگشتند.
  • ادعای اینکه افراد وابسته به داعش در ولایات شمال وجود دارند و مراکز ساخته اند، نیز حقیقت ندارد. زیرا امارت اسلامی با داعشی ها جنگ های بسیار بزرگی انجام داده و داعشی ها از تمام مناطق زیر سیطره ما بیرون رانده شده اند. البته؛ در شهرهای زیر سلطه اداره کابل ممکن آن ملیشه های داعشی وجود داشته باشند که در اثنای درگیری با ما به همرای اداره کابل یکجا شدند و از سوی استخبارات اداره کابل در مهمانخانه های شان جا داده شدند.
  • این نیز واقعیت ندارد که بعضی افراد امارت اسلامی ناراض شده اند و با داعش یکجا شده اند.

زیرا ما ثابت کرده ایم که امارت اسلامی صف واحد و متحد است، هیچ فردی آن تا هنوز بغاوت نکرده و هیچ نمونه ای هم کسی نشان داده نمی تواند که کسی از رهبری امارت اسلامی اطاعت نداشته و به گروه دیگری پیوسته باشد.
هر سه معلومات نادرست فوق الذکر و پروپاگندهای مشابه آن، از سوی حلقات استخباراتی اداره کابل به کشورهای عضو شورای امنیت داده می شود و مقصد مهم آن اینست که بی باوری را به میان بیاورند، تشویش ایجاد کنند، پیمان امضا شده میان امارت اسلامی و امریکا را زیان مند بسازند و پروسه صلح را تخریب کنند.

امارت اسلامی به پیمان امضا شده با امریکا متعهد است و به هیچ کسی اجازه نمی دهد که از خاک ما بر ضد امنیت امریکا و متحدین آن استفاده کند و یا درین جا مراکز تربیوی بسازد و یا هم ازین جا کمک جمع آوری نموده، و برای دوام جنگ بهانه پیدا کند.

اما کشورهای عضو شورای امنیت هم باید قربانی معلومات نادرست نشوند و به راپورهای بدور از حقیقت دشمنان و حلقات مخالف صلح، که خواهان دوام جنگ در افغانستان و گیر ماندن امریکا و متحدین آن در جنگ هستند، اهمیت ندهند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۵/۱۲/۱۴۴۱هـ ق
۵/۵/۱۳۹۹هـ ش ــ ۲۰۲۰/۷/۲۶م