اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد وحشت های اداره کابل در خوست و بعضی ولایات دیگر

از چند روز به اینسو، عساکر ضربتی اداره کابل در مناطق مختلف ولسوالی صبری ولایت خوست، عملیات را بر خانه های مردم ملکی و بازارِ مشهور به مکتب، آغاز کرده اند. به اساس معلومات، در این عملیات ها طیارات نیروهای اشغالگر خارجی نیز آن ها را همکاری می کند و خانه های ملکی را بمبارد […]

از چند روز به اینسو، عساکر ضربتی اداره کابل در مناطق مختلف ولسوالی صبری ولایت خوست، عملیات را بر خانه های مردم ملکی و بازارِ مشهور به مکتب، آغاز کرده اند.
به اساس معلومات، در این عملیات ها طیارات نیروهای اشغالگر خارجی نیز آن ها را همکاری می کند و خانه های ملکی را بمبارد و مردم را می کشد.
به اساس معلوماتی که تا هنوز از منطقه به دست آمده؛ درین عملیات ها و جنایات تقریبا بیست نفر هموطنان ملکی ما که بیشتر شان زنان و کودکان اند در داخل خانه های شان شهید و تعداد زیادی زخمی شده اند.
ده ها خانه و دکان ها از بین برده شده و اموال خانه های مردم چور شده است.
همچنان کماندوی وحشی دشمن در منطقه تامنیان ولسوالی شوراب ولایت هلمند و منطقه ترکی ولسوالی مقر ولایت غزنی و بعضی ولایات دیگر نیز مشغول عملیات در برابر مردم هستند و صدها خانه های مردم ملکی را تخریب و تعداد زیادی مردم را شهید و زخمی کرده و بسیاری مردم را به ترک خانه های شان مجبور ساخته اند، که ما درین مورد وقت به وقت راپورهای مستند را پخش و با رسانه ها شریک نموده ایم.
امارت اسلامی اینگونه وحشت دشمن و کشتار مردم ملکی را به شدید ترین الفاظ تقبیح نموده، و ان را نمونه ای از ظلم و جنایت اداره کابل می داند و وعده می سپارد که انتقام ملت مظلوم خود را از جنایتکاران می گیرد.
همچنان ما بر نهادهای جهانی حقوقی و بشری هم صدا می کنیم که موقف خود را در برابر این وحشت ها، کشتارها و شکنجه ها ابراز داشته، و مسئولیت شان را ادا نمایند.
به ویژه یوناما که همواره راپورهای استوار بر معلومات نادرست را در مورد تلفات ملکی پخش می کند، امروز باید مسئولیت خود را درک کند و راپور واقعی کشتار ملکی را ثبت و نشر نماید.
نیز رسانه های کشور باید بر این ملت مظلوم دل بسوزانند و از کشتار مردم ملکی پرده بردارند. ما زمینه را برای رفتن آن ها به منطقه فراهم می کنیم، ایشان باید بروند و راپورهای مستند را از منطقه ترتیب و پخش نمایند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۱۵/۸/۱۴۴۲هـ ش ــ
۸/۱/۱۴۰۰هـ ش ــ ۲۰۲۱/۳/۲۸م