اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد شایعات و قیودات در مناطق مفتوحه

در رسانه‌ها و بعضی مناطق آوازه‌های پخش می‌شود که مجاهدین امارت اسلامی در مناطقی که تازه به کنترول خود می‌آورند بر مردم، رسانه‌ها و زنان قیودات وضع می‌کنند و یا بعضی تحریم را وضع کرده اند. ما اینگونه پروپاگند را رد می‌نمائیم، در مناطق تازه فتح‌شده اتباع همین ملت مسلمان بود و باش دارند، در […]

در رسانه‌ها و بعضی مناطق آوازه‌های پخش می‌شود که مجاهدین امارت اسلامی در مناطقی که تازه به کنترول خود می‌آورند بر مردم، رسانه‌ها و زنان قیودات وضع می‌کنند و یا بعضی تحریم را وضع کرده اند.
ما اینگونه پروپاگند را رد می‌نمائیم، در مناطق تازه فتح‌شده اتباع همین ملت مسلمان بود و باش دارند، در چوکات اسلام زندگی می‌نمایند و نیازی دیده نمی‌شود که بر آن‌ها قبودات وضع شود و یا از چیزی منع کرده شوند.
مکاتب و تمام ادارات تعلیمی فعال است، رسانه‌ها در چوکات حدود شرعی نشرات آزاد و بی‌طرفانه می‌توانند، همچنان کلینک‌ها و مراکز صحی بدون کدام قید و شرط فعالیت می‌توانند و موسسات خیریه و دیگر نهادهای آزاد نیز خدمات خود را برای مردم آزادانه فراهم می‌توانند.
ماموران ملکی، خبرنگاران و کارمندان ادارات مختلف خدماتی هم بی‌ترس و خطر به زندگی و فعالیت شان دوام داده می‌توانند.
نیز در تمام کشور به تاجران ملی، مغازه‌داران، سرمایه‌گذاران و تمام کسبه‌‌کاران اطمینان داده می‌شود که آن‌ها و اموال شان مصون می‌باشد و هیچکسی به آن‌ها مزاحمت و مشکل ایجاد نمی‌تواند. باید مطمئن باشند.
مجاهدین امارت اسلامی با تمام این اقشار و عرصه‌های متذکره به حد توان شان همکاری و برای بهبود و خوب‌تر شدن کارهای شان، آن‌ها را کمک می‌نمایند.
در این مورد، ایجاد تشویش در بین مردم، پروپاگندها و شایعات کار حلقات دشمن است، رسانه‌ها و شخضیت‌ها باید شکار چنین آوازه‌ها نشوند و هیچ تشویش نداشته باشند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۴/۱۱/۱۴۴۲هـ ق
۱۳/۴/۱۴۰۰هـ ش ــ ۲۰۲۱/۷/۴م