اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد حمایت و نگه‌داری ادارات تعلیمی و اماکن عام المنفعه

مقامات اداره کابل به بعضی ادارات تعلیمی خبر داده‌است گویا (خدا نخواسته) مجاهدین امارت اسلامی پلان حمله و ضرر رسانی به بعضی پوهنتون‌ها را دارند. امارت اسلامی از ادارات تعلیمی، پوهنتون ها، لیسه‌ها، مکاتب، مدارس و دیگر اماکن عام المنفعه در کشور حمایت، نظارت و در صورت ضرورت به‌جدیت نگه‌داری می‌کند. این بسیار بعید است […]

مقامات اداره کابل به بعضی ادارات تعلیمی خبر داده‌است گویا (خدا نخواسته) مجاهدین امارت اسلامی پلان حمله و ضرر رسانی به بعضی پوهنتون‌ها را دارند.
امارت اسلامی از ادارات تعلیمی، پوهنتون ها، لیسه‌ها، مکاتب، مدارس و دیگر اماکن عام المنفعه در کشور حمایت، نظارت و در صورت ضرورت به‌جدیت نگه‌داری می‌کند.
این بسیار بعید است که خدا نخواسته مجاهدین امارت اسلامی بر کدام مرکز تعلیمی اراده حمله کند و نه هم چنین کارها به امارت اسلامی، کشور و آینده فایده‌ای دارد، بلکه برعکس امارت اسلامی برای تقویه، توسعه و مصونیت ادارات تعلیمی بیشتر سعی می‌نماید.
پخش چنین افواهات، پروپاگند و تشویش از پلان‌های شوم اداره کابل پرده بر می‌دارد.
شکی نیست که استخبارات اداره کابل توسط ملیشه‌های داعشی و یا کارمندان شریر خود چنین کارهای بدی را طرح کرده باشد، تا ذهنیت نادرست را در مورد مجاهدین امارت اسلامی پخش کنند.
اما امارت اسلامی در پهلوی اینکه به همه نهادهای یاد شده از طرف خود اطمینان کامل می دهد، باز هم از آن‌ها می خواهد که به دسایس شوم دشمن متوجه بوده و در برابر ارگان استخباراتی اداره کابل از احتیاط کار بگیرند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۴/۳/۱۴۴۲هـ ق
۲۰/۸/۱۳۹۹هـ ش ۲۰۲۰/۱۱/۱۰م