اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد بمباردمان ها و تخلفات مکرر عساکر امریکایی از پیمان دوحه

پس از تحولات اخیر در ولایت هلمند، عساکر امریکایی با بمباردمان‌های بی‌مورد سرپیچی‌های متعددی از پیمان دوحه کرده‌اند. به اساس پیمان دوحه، عساکر امریکایی نمی‌توانند به‌جز مناطق جنگی و اثنای جنگ، دیگر جاها را بمبارد کنند و کسی را هدف قرار دهند. اما در چند روز اخیر، درون و دیگر طیارات امریکایی مناطق نهرسراج، خوشکاوه، […]

پس از تحولات اخیر در ولایت هلمند، عساکر امریکایی با بمباردمان‌های بی‌مورد سرپیچی‌های متعددی از پیمان دوحه کرده‌اند.
به اساس پیمان دوحه، عساکر امریکایی نمی‌توانند به‌جز مناطق جنگی و اثنای جنگ، دیگر جاها را بمبارد کنند و کسی را هدف قرار دهند.
اما در چند روز اخیر، درون و دیگر طیارات امریکایی مناطق نهرسراج، خوشکاوه، باباجی ولایت هلمند، ساحات مالگیر و بند برق ولسوالی گرشک و مناطق مختلف ولسوالی‌های سنگین، مارجه، ناوه و نادعلی را شب و روز بمباردمان کرده‌اند و همچنان در فراه و بعضی ولایات دیگر نیز بمباردمان داشته اند، که تخلف علنی و صریح از پیمان دوحه می باشد.
تمام محتویات پیمان دوحه بین امارت اسلامی و آمریکا واضح است، اما این چندمین بار است که جانب مقابل از پیمان سرپیچی می‌کند، دست به اعمال تحریک کننده زده و مناطق که در آنجا جنگ وجود ندارد را بمبارد می‌کند.
با تکرار این‌گونه اعمال، مسئولیت عواقب آن به جهت امریکایی راجع می‌گردد.

قاری محمدیوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی
۱/۳/۱۴۴۲هـ ق
۲۷/۷/۱۳۹۹هـ ش ۲۰۲۰/۱۰/۱۸