اصلاح یک‌هزار و ۴۳۰ تذکره در هفته گذشته در کابل

ریاست خدمات ثبت احوال نفوس اداره ملی احصائیه ومعلومات در جریان هفته گذشته تنها در شهر کابل برای یک‌هزار و ۴۳۰ تن از متقاضیان خدمات اصلاحات در تذکره کاغذی را ارایه نموده است. از سوی هم این ریاست هفته گذشته در شهر کابل برای ۱ هزار ۸۲ هم‌وطن خدمات توزیع تذکره جدید، مثنی، تائید و […]

ریاست خدمات ثبت احوال نفوس اداره ملی احصائیه ومعلومات در جریان هفته گذشته تنها در شهر کابل برای یک‌هزار و ۴۳۰ تن از متقاضیان خدمات اصلاحات در تذکره کاغذی را ارایه نموده است. از سوی هم این ریاست هفته گذشته در شهر کابل برای ۱ هزار ۸۲ هم‌وطن خدمات توزیع تذکره جدید، مثنی، تائید و لغو تذکره کاغذی و برای ۳۵۴ تن دیگر خدمات تذکره غیر حضوری را ارایه نموده است. هم‌چنان از طریق مراکز خدماتی این اداره در جریان هفته گذشته برای ۳ هزار و ۴۸ تن از هم‌وطنان، کارت تولد و برای ۸۷ تن دیگر پارچه فوتی توزیع گردیده است. قابل یادآوری است که ریاست خدمات ثبت احوال نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات مسوولیت ارایه خدمات مربوط به تذکره‌کاغذی به‌شکل حضوری و غیر حضوری، ثبت تولدات و وفیات، ثبت ورود و خروج اتباع خارجی از طریق بندرهای رسمی و میدان‌های هوایی کشور را بر عهده داشته و متعهد به ارایه خدمات سریع و شفاف به شهروندان می‌باشد.