اشتراک هیأت عالی رتبه  د افغانستان بانک  در هژدهمین نشست سالانه  ایوفی و  بانک توسعه اسلامی  در کشور بحرین

هیئتی به ریاست محترم هدایت الله بدری سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک در کنفرانس دو روزه “جلوگیری از رکود اقتصادی آینده و راهکارهای جهان بدون نفت در پرتو تنوع اقتصادی و بانکداری اسلامی ” که به  تاریخ ۲۹ و ۳۰ نومبر در کشور بحرین برگزار گردیده بود، اشتراک ورزیدند. محترم هدایت الله بدری سرپرست […]

هیئتی به ریاست محترم هدایت الله بدری سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک در کنفرانس دو روزه “جلوگیری از رکود اقتصادی آینده و راهکارهای جهان بدون نفت در پرتو تنوع اقتصادی و بانکداری اسلامی ” که به  تاریخ ۲۹ و ۳۰ نومبر در کشور بحرین برگزار گردیده بود، اشتراک ورزیدند.

محترم هدایت الله بدری سرپرست د افغانستان بانک طی صحبتی در این نشست گفت که  د افغانستان بانک  مصمم است تا سیستم بانکی و مالی افغانستان را کاملاً اسلامی نموده و  از ربا و دیگر اعمال حرام پاک کند. در حال حاضر هرگونه معاملات سودی ممنوع است و تمامی بانک های متعارف و سودی  بر اساس پلان، به بانکداری اسلامی  مبدل خواهند شد.

سرپرست د افغانستان بانک افزود که در این راستا تلاش صورت میگیرد تا  با بهره گیری از تجارب سایر کشورهای اسلامی و تخصص و دانش نهادهای بین المللی اسلامی، نظام بانکی و مالی افغانستان را عاری از ربا و سود نمائیم.

وی همچنین افزود که محصولات مالی بانکداری اسلامی نه تنها از نظر شکل، بلکه در ذات و ماهیت باید با موازین شرعی سازگار باشد.

محترم بدری تاکید کرد که تامین مالی بانکی باید در حوزه هایی انجام شود که به نفع مردم باشد و ما را در رسیدن به اهداف شریعت کمک نماید، پروژه هایی که باعث ایجاد شغل، کاهش فقر، تضمین عدالت اجتماعی-اقتصادی و موثر در بهبود محیط زیست می شوند باید مورد توجه و تمویل قرار بگیرند.

سرپرست د افغانستان بانک در حاشیه این نشست  با شماری از  نهاد مالی بین‌المللی،  روسای بانک ‌های مرکزی کشورهای اسلامی و دیپلمات‌ها دیدار کرد. وی همچنان  در خصوص بانکداری اسلامی و تحکیم روابط دوجانبه با رئیس عمومی ایوفی، محترم شیخ ابراهیم خلیفه الخلیفه نشست ویژه داشت و متعاقباً با سفیر ترکیه در بحرین دیدار نموده و در خصوص مسائل بانکی و نیز مسایل اقتصادی گفتگو کرد.

قابل ذکر است که سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک، دیدارهایی با مدیران اجرایی بانک های اسلامی، علما و اعضای کمیته های شرعی بانک های اسلامی داشته و ایشان را  در جریان اجرای بانکداری اسلامی در افغانستان بر اساس اصول شریعت و سیاست پولی د افغانستان بانک قرار داد.

در قسمت دیگر این جلسه سرپرست د افغانستان بانک با  نماینده علمای کشور بنگله دیش نیز دیدار داشته و طی آن در مورد وضعیت بانکی و اقتصادی افغانستان و به ویژه دلایل ثبات پول افغانی  صحبت نمود. نماینده علمای بنگله دیش گفت که علما و مردم کشور مسلمان بنگله دیش، افتخار میکند که واحد پولی افغانستان در سطح آسیا برخوردار از ثبات روز افزون میباشد.