اسرائیل : در زندان های اسرائیل ۱۷۰ طفل فلسطینی بندی هستند

هئیت امور رهایی زندانیان فلسطین روز پنجشنبه اعلان کرد که در یک سال گذشته حکومت اسرائیل ۱۷۰ کودک فلسطینی را بندی کرده است. طبق گذارش آژانس خبری رویترز حکومت اسرائیل در طول سال ۲۰۲۰ میلادی تقریباً ۴۴۰۰ فلسطینیان را به زندان انداخته است. گفته می‌شود که در میان این زندانیان، ۱۷۰ تن کودک و ۴۰ […]

هئیت امور رهایی زندانیان فلسطین روز پنجشنبه اعلان کرد که در یک سال گذشته حکومت اسرائیل ۱۷۰ کودک فلسطینی را بندی کرده است. طبق گذارش آژانس خبری رویترز حکومت اسرائیل در طول سال ۲۰۲۰ میلادی تقریباً ۴۴۰۰ فلسطینیان را به زندان انداخته است.

گفته می‌شود که در میان این زندانیان، ۱۷۰ تن کودک و ۴۰ تن زن می‌باشند.

همچنان ۵۴۳ تن فلسطینیان به حبس ابد محکوم شده اند. قابل یادآوری است که حکومت اسرائیل تا هنوز اجساد آن ۸ نفر را به خانواده های شان تحویل نداده است که در زندان کشته شده بودند.

هیئت امور رهایی زندانیان فلسطین در اعلامیه‌اش همچنین گفته است : ۷۰۰ تن فلسطینیان در حال حاضر از دردهای سخت مریضی در رنج و درد به سر می‌برند و به طور عاجل نیاز به تداوی دارند.

وزیر امنیت ملی اسرائیل «امیر اوحنا» در بیان تازه‌اش گفته است : واکسین ویروس کرونا به زندانیان فلسطینی داده نمی‌شود و بعد از اعلان دوم در این مورد فیصله خواهد شد.

از سوی دیگر مشاور هئیت امور رهایی زندانیان فلسطین “حسن عبد ربه” گفته است : ۱۴۰ تن از زندانیان فلسطینی به ویروس کوید-۱۹ مبتلا شده اند.

تا هنوز ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر در مورد رهایی یا علاج زندانیان فلسطینی اقدام نکرده است و نه هم بر روش غیر انسانی اسرائیل انتقاد کرده است.