استرداد حدود ۴۰۰۰جریب زمین امارتی در ولایت قندوز

نشست هیأت تخنیکی جلوگیری از غصب زمین ولایت قندوز، روز یکشنبه، ۲۶ جمادی الاول با حضور رییس و اعضای این هیأت برگزار شد و در آن یک تعداد دوسیه‌های مربوط به غصب زمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، دوسیه های ۴ هزار جریب زمین امارتی واقع در ساحات ایشان توپ و […]

نشست هیأت تخنیکی جلوگیری از غصب زمین ولایت قندوز، روز یکشنبه، ۲۶ جمادی الاول با حضور رییس و اعضای این هیأت برگزار شد و در آن یک تعداد دوسیه‌های مربوط به غصب زمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، دوسیه های ۴ هزار جریب زمین امارتی واقع در ساحات ایشان توپ و زردکمر ولسوالی خان آباد، ۶ جریب زمین ساحه توبره کش ولسوالی گل تپه، ۵۷ جریب زمین ساحه باسوس ولسوالی حضرت امام صاحب و ۳ جریب زمین ساحه الم قشلاق ولسوالی قلعه ذال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هیأت مذکور ۴ هزار جریب زمین للمی امارتی واقع در ساحات ایشان توپ و زرد کمر ولسوالی خان آباد را به اساس اقرار و اعتراف متصرفین مبنی بر امارتی بودن آن، استرداد کرده و به منظور طی مراحل اجاره‌دهی آن به مدیریت زراعت ولسوالی مذکور هدایات لازم صادر نمود.
در خصوص دوسیه های زمین ساحه توبره کش ولسوالی گل تپه، زمین ساحه باسوس ولسوالی حضرت امام صاحب و زمین ساحه الم قشلاق ولسوالی قلعه ذال نیز هدایت لازم سپرده شد.