ارایه خدمات اصلاحات در تذکره کاغذی برای بیش از ۲۰۰۰ تن

اداره ملی احصائیه ومعلومات در هفته گذشته در شهر کابل برای ۲ ‌هزار و ۶۱ تن از متقاضیان خدمات اصلاحات در تذکره کاغذی را ارایه نموده است. از سوی هم هفته گذشته در شهر کابل برای ۲ هزار ۳۸۹ هم‌وطن خدمات توزیع تذکره جدید، مثنیتائید و لغو تذکره کاغذی و برای ۴۰۸ تن دیگر خدمات […]

اداره ملی احصائیه ومعلومات در هفته گذشته در شهر کابل برای ۲ ‌هزار و ۶۱ تن از متقاضیان خدمات اصلاحات در تذکره کاغذی را ارایه نموده است.

از سوی هم هفته گذشته در شهر کابل برای ۲ هزار ۳۸۹ هم‌وطن خدمات توزیع تذکره جدید، مثنیتائید و لغو تذکره کاغذی و برای ۴۰۸ تن دیگر خدمات غیر حضوری تذکره ارایه شده است.

هم‌چنان از طریق مراکز خدماتی این اداره در هفته گذشته برای نزدیک به ۲۸۰۰ تن، کارت تولد و برای ۱۰۵ تن دیگر پارچه فوتی توزیع گردیده است.

قابل یادآوری است که ریاست خدمات ثبت احوال نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات مسوولیت ارایه خدمات مربوط به تذکره‌کاغذی به‌شکل حضوری و غیر حضوری، ثبت تولدات و وفیات، ثبت ورود و خروج اتباع خارجی از طریق بندرهای رسمی و میدان‌های هوایی کشور را بر عهده داشته و متعهد به ارایه خدمات سریع و شفاف به شهروندان می‌باشد.