آغاز روند توزیع قباله‌ها به فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله

عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله: ستره محکمه روند توزیع قباله ها را آغاز نماید عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ هبه الله “آخندزاده” حفظه الله به تاریخ ۱۱ ماه صفر المظفر سال جاری طی ملاقات با محترم شیخ عبدالحکیم “حقانی” صاحب قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، محترم شیخ محمدقاسم “راسخ” صاحب معاون قضائی ستره محکمه، محترم مفتی عبدالرشید […]

عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله: ستره محکمه روند توزیع قباله ها را آغاز نماید
عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ هبه الله “آخندزاده” حفظه الله به تاریخ ۱۱ ماه صفر المظفر سال جاری طی ملاقات با محترم شیخ عبدالحکیم “حقانی” صاحب قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، محترم شیخ محمدقاسم “راسخ” صاحب معاون قضائی ستره محکمه، محترم مفتی عبدالرشید “سعید”صاحب رئیس عمومی دارالانشاء ستره محکمه، محترم عطاء الله “عمری” سرپرست وزارت زراعت، مالداری و آبیاری و محترم مولوی عبدالعلی رئیس ریاست قباله جات آن وزارت هدایت داد که ستره محکمه روند توزیع قباله ها را آغاز نمائد.
عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله در این نشست به اشتراک کننده گان گفت: «قسمیکه توزیع قباله ها در افغانستان از قبل نیز از سوی محاکم به شکل کاغذی اجراء میشد؛ اکنون هم ستره محکمه توزیع قباله جات را شروع نماید و به اساس همان کاغذی توزیع نماید که ستره محکمه آنرا تهیه و ترتیب کرده است.»
زعیم امارت اسلامی افغانستان افزود: «توزیع قباله جات الکترونیکی تا زمانی معطل باشد که در تمام ولایات سیستم الکترونیکی فعال شود؛ اگر کسی به رضایت خویش قباله کاغذی را به الکترونیکی تبدیل می کرد می تواند آنرا تبدیل کند، توزیع قباله جات فعلاً در مرکز کابل و مراکز ولایات آغاز گردد.»
قابل یاد آوری است که هدایت عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله در مورد توزیع قباله جات از طرف ریاست عمومی دارالانشاء ستره محکمه به تمام محاکم کشور به شکل متحدالمآل ارسال گردیده است.