کشورهای همسایه باید از اظهارات غیرمسئولانه دوری کنند

تبصرهٔ هفته در هفتهٔ اخیر، شاهد این بودیم که چند روزنامهٔ رسمیِ کشور همسایه، ایران، بدون درنظرداشت حساسیت زمان، روایتی خلاف واقعیت از کشته‌شدن ۱۱ دیپلومات ایرانی در مزارشریف را نشر کردند و با کلماتی احساساتی، خواستند قضیه‌ای که سال‌ها پیش رخ داده است و همان زمان دست‌نداشتن مجاهدین امارت اسلامی در آن ثابت شده […]

تبصرهٔ هفته

در هفتهٔ اخیر، شاهد این بودیم که چند روزنامهٔ رسمیِ کشور همسایه، ایران، بدون درنظرداشت حساسیت زمان، روایتی خلاف واقعیت از کشته‌شدن ۱۱ دیپلومات ایرانی در مزارشریف را نشر کردند و با کلماتی احساساتی، خواستند قضیه‌ای که سال‌ها پیش رخ داده است و همان زمان دست‌نداشتن مجاهدین امارت اسلامی در آن ثابت شده است، را دوباره برجسته کنند که باعث سوء استفادۀ دشمنان از چنین قضیه‌هایی می‌شود.

در این میان، وزیر امور خارجهٔ ایران، امیرعبداللهیان بدون درنظرداشت روابط حسنهٔ دو کشور، اسم ۱۱ دیپلومات را توییت کرده و مجاهدین امارت اسلامی را عامل این حادثه بیان کرده است.
امارت اسلامی افغانستان، چه در گذشته و چه الان، بارها موقف صریح، صحیح و قاطع خود را نسبت به روابط با کشورهای همسایه ذکر کرده است و در خراب‌شدن این روابط، ضربه‌های اقتصادی و شکاف سیاسی بین دو کشور را می‌بیند.

وزیر امور خارجهٔ ایران، در حالی چنین اظهاراتی را در توییتر نشر کرده بود، که در توییت بعدی جواب محترم مولوی امیرخان متقی حفظه الله را یادآور شده است که ایشان دخالت  امارت اسلامی در قضیهٔ مزارشریف را رد کردند.

در کنار این، الله مدد شاهسون تنها کسی که از حادثهٔ ولایت بلخ زنده مانده است، در مستندی می‌گوید: مرتکبین حمله بر کنسول‌گری ایران طالبان نبودند و آن حادثه قبل از وارد شدن آن‌ها به شهر مزار شریف اتفاق افتاد.

مقامات کشور ایران در شرایط حساسی که کشورهای منطقه نمی‌خواهند امارت اسلامی با کشورهای همسایهٔ خود روابط خوبی داشته باشد، باید حساسیت‌ها را در نظر بگیرند و از اظهاراتی که باعث تخریب این روابط می‌شود، پرهیز کنند. در این راستا، روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی و قابل کنترل را از نشر چنین اظهارات، اخبار و روایاتی منع کنند؛ چون که نشر چنین اخباری از یک روزنامه‌‌ی رسمی، به معنای موقف آن دولت است.
و مهم تر از همه اینکه وزیر خارجۀ یک کشور که سخنگو و نمایندۀ آن کشور است، از توییت‌ها و اظهارات جنجالی باید دوری بکند؛ چون او زبان یک ملت در برابر جهانیان است و اگر به وسیلۀ اظهارات شخصی او ضرری به حکومت و ملت برسد، او باید جواب‌گو باشد.

امارت اسلامی افغانستان در هر حادثه و مساله‌ای صریحا موقف خود را توسط سخنگویان و مقامات خود اظهار داشته و هیچ مساله‌ای را مبهم نگذاشته است. یادآوری مسائل جنجالی که سال‌ها بر آن گذشته، تبعات منفی دارد و باید از آن پرهیز شود.