چه کسی بر دوام جنگ اصرار دارد؟

تبصره هفته: جهت های درگیر در قضیۀ افغانستان که یک جهت آن امارت اسلامی افغانستان و جهت دیگر آن اشغالگران خراجی و مزدوران آنها هستند، یکدیگر را به دوام جنگ و جاری نگه داشتن نزاع متهم می کنند. اما بیائید در آئینۀ حقائق بنگریم که کدام جانب، عامل اصلی دوام منازعه است که با حرکات […]

تبصره هفته:

جهت های درگیر در قضیۀ افغانستان که یک جهت آن امارت اسلامی افغانستان و جهت دیگر آن اشغالگران خراجی و مزدوران آنها هستند، یکدیگر را به دوام جنگ و جاری نگه داشتن نزاع متهم می کنند. اما بیائید در آئینۀ حقائق بنگریم که کدام جانب، عامل اصلی دوام منازعه است که با حرکات و اظهارات جنگ افروز تلاش می کنند، تا آرمان صلح و ثبات ملت افغان را با خاک یکسان کنند.

بطور مثال اگر در هفتۀ گذشته  اقدامات و اظهارات هر دو جانب را بطور دقیق ارزیابی کنیم، خواهیم دانست که امارت اسلامی به شکل عملی و هم در اظهارات رسانه یی پیام هایی برای رسیدن به حل صلح آمیز مسائل و آرمان صلح نشر کرده اند و اراده نیک خود را در مورد ابراز داشته اند.

پیام زعیم امارت اسلامی عالیقدر امیرالمؤمنین (حفظه الله) بمناسبت عید سعید فطر مالامال از روحیۀ تفاهم، عفو و بخشش بود. در جملات آشکار به جانب مقابل گفته بود که اولویت ما حل صلح آمیز مسائل است و برای همین منظور تیم مشخصی برای مذاکرات تعیین شده است. پیام عالیقدر امیرالمؤمنین تنها نوشته های روی کاغذ نبود، بلکه برای اثبات حسن نیت خود زندانیان جهت مخالف در ولایات مختلف از زندان ها رها شدند. در روزهای عید آتش بس سرتاسری اعلام شد و حتی در اظهارات رسانه یی نیز  امارت اسلامی زبان نرم تر بکار می برد.

اما جهت مقابل در شب و روزهای عید یکبار دیگر تهدیدهای جنگ افروز را تکرار نمود و تلاش نمود بر آتش نزاع تیل بریزد. اگر شما اظهارات اخیر سخنگویان ارگ، معاون اول اشرف غنی و رئیس شورای امنیت ملی را بشنوید، جدا از طعنه، سخنان پوچ ، تهدید جنگ و لاف و شاف چیز دیگر را نمی توان یافت.

در روزهای عید که از سوی امارت اسلامی شمار زیادی از زندانیان آزاد شدند، جانب مقابل بجای اینکه با اقدامی مشابه حسن نیت خود را نشان دهد، علاوه بر آن با رهایی زندانیان باقیمانده که در توافق دوحه ذکر شده بود، مخالفت آشکار نمود. در شب و روزهای عید که مجاهدین آتش بس نموده بودند، در ساحات تحت کنترول اداره کابل حوادث امنیتی جریان داشت. اداره برق افغانستان اعلام کرد که در این روزها پانزده پایه برق از سوی افراد نامعلوم تخریب شده اند. سخنگوی امارت اسلامی این حملات را تقبیح نموده و بعضی از رسانه ها گفتند که این حملات از سوی مافیای مواد سوختی صورت گرفته است که  وابستگی این مافیا تا ارگ می رسد. همچنین بروز جمعه دوم عید  در یک مسجد در کابل بر عالم دین که از داعیۀ امارت اسلامی حمایت می نمود، انفجار صورت گرفت. در این انفجار شمار زیادی از نمازگذاران همراه با عالم مذکور یکجا به شهادت رسیدند، مسئولیت رویداد را گروه مرموزی بنام داعش بدوش گرفت که با استخبارات اداره کابل تنیده شده است.

از تحلیل فوق الذکر پرسش عنوان شده بطور آشکارا جواب می شود که اصلاً مقامات ارگ، اشغالگران و مزدورانشان بر دوام جنگ اصرار دارند و همیشه نیت شوم خود را با واکنش جنگ طلبانه در مقابل حسن نیت امارت اسلامی آشکار نموده اند.