نگرانی ادارهء کابل

در این اواخر موفقیت های مجاهدین امارت اسلامی در هلمند، بغلان، قندوز، نورستان و دیگر ولایات اشغالگران خارجی و مقامات ادارهء کابل را بسیار نگران ساخته است. با وجود اینکه تمام توان خود در استفاده از قوای هوایی و نیروی زمینی را بکار انداخته اند و حتی طیارات ۵۲ را نیز شامل کرده اند اما […]

در این اواخر موفقیت های مجاهدین امارت اسلامی در هلمند، بغلان، قندوز، نورستان و دیگر ولایات اشغالگران خارجی و مقامات ادارهء کابل را بسیار نگران ساخته است. با وجود اینکه تمام توان خود در استفاده از قوای هوایی و نیروی زمینی را بکار انداخته اند و حتی طیارات ۵۲ را نیز شامل کرده اند اما بازهم نمیتوانند جلو پیشروی مجاهدین را بگیرند.

اکنون درحالت مایوسی، ادارهء کابل روی بسوی دروغگویی آورده است، می خواهد تا با تبلیغات دروغین، ناکامی خود را مخفی و حمایت و همکاری بیشتر جهانیان را بدست آورد. بعضاً می گوید در هلمند جنگجویان خارجی آمده اند و در انجام می جنگند، زمانی می گوید که طالبان مردمان ملکی را به قتل می رساند، پل ها را تخریب می کنند، و هنگامی نیز می گوید که طالبان مکاتب را سوختانده اند.

آنها می خواهند با این تبلیغات و ادعاهای دروغین همانند گذشته توجهء ملت را از مظالم و جنایات خود بسوی دیگری بکشانند. لیکن ملت شاهد هستند که نیروهای ادارهء کابل در  مکاتب مراکزی برای نیروها و قوتهای خود ایجاد کرده اند و سازمان حقوق بشر نیز این موضوع را تائید کرده است. بیانیه های قومندانی امنیهء حصارک ننگرهار، بغلان و قندهار در نزد مطبوعات موجود است که به عساکر خود دستور داده اند تا طالبان را زنده نزد آنان نیاورند. اما ادارهء کابل بجای تحقیق و بررسی، بیشتر انها را مورد تقدیر و تشویق قرار می دهد.

در مقابل، مجاهدین امارت اسلامی مکلف هستند که عملیات های خود را مطابق به لوائح داده شده به آنها تنظیم کنند. با مردم برخورد نیکو داشته و از اماکن عام المنفعه حفاظت کنند. که به این نقطه در بیانیهء زعیم امارت اسلامی بمناسبت عید سعید فطر نیز اشاره شده و با کلماتی واضح بیان شده بود.

محترم زعیم ( حفظه الله)  اینگونه راهنمایی می کند: ” فعالیت های جهادی خود را با دقت کامل عملی کنید، اماکن عام المنفعه مثل شفاخانه ها، مدارس، مکاتب، پل ها، منابع آب و دیگر تاسیسات و پروژه های عام المنفعه را زیان نرسانید بلکه از آن حفاظت کنید”.

بخاطر تطبیقه هرچه بهتر این هدایات، رهبری امارت اسلامی وقتاً بوقتاً هیئت هایی را به جبهات اعزام می دارد. همچنین، امارت اسلامی کمیسیونی را برای بازسازی و توسعهء اماکن عام المنفعه بنام “کمیسیون موسسات” ایجاد کرده است که در تمام سطح کشور با امور بازسازی کمک و همکاری می کند. برای جلوگیری از تلفات ملکی در چوکات کمیسیون نظامی یک ادارهء جداگانه ایجاد شده است. این همه حقایق هستند و ادعا نیستند. زیرا مجاهدین امارت اسلامی در میان ملت زندگی می کنند. خدمت، حمایت و حفاظت از ملت و منافع آنها بخشی از استراتژی جهادی مجاهدین است و مثل ادارهء کابل با پول و سلاح بیگانگان تمویل نمی شوند.

اکنون زمان آن گذشته است که مقامات ادارهء کابل اعمال ضد ملی خود را به مجاهدین امارت اسلامی نسبت می داد و پس آن مباحث داغ میزگرد را ترتیب می داد. اکنون مردم و ملت می دانند که جنگ جاری از سوی اشغالگران و مزدوران آنان از همان شروع بر دروغ و کذب استوار بود و با دروغ گویی ادامه میدهند. ملت همهء اینها را خود می بینند، از اینرو، با اخلاص کامل با مجاهدین همکاری می کنند تا این طلسم دروغ، فساد، ظلم و تجاوز خارجی شکسته شود. و ما ذلک علی الله بعزیز.